Ý kiến khách hàng

  Tân Nguyễn  | | 10:16:56, Thứ Tư, 15/5/2024

  ★★★★★
  Revue Thommen 17571.2147Xem sản phẩm

  Quá đẹp

  Đặng Việt Phương  | | 09:58:00, Thứ Năm, 02/5/2024

  ★★★★★
  Tissot T099.408.22.038.00 ( Tissot Chemin des Tourelles Powermatic 80 COSC T099.408.22.038.00 )Xem sản phẩm

  các đánh giá của nội bộ để PR thì cũng nên có khoảng cách thời gian một chút cho đỡ lộ nha

  Đặng Việt Phương  | | 09:57:34, Thứ Năm, 02/5/2024

  ★★★★★
  Tissot T099.408.22.038.00 ( Tissot Chemin des Tourelles Powermatic 80 COSC T099.408.22.038.00 )Xem sản phẩm

  các đánh giá của nội bộ để PR thì cũng nên có khoảng cách thời gian một chút cho đỡ lộ nha

  Nguyễn Tuấn Anh  | | 07:54:54, Thứ Năm, 11/4/2024

  ★★★★★
  Seiko 5 quân đội SNK807K2Xem sản phẩm

  Giao hàng nhanh, đồng hồ đẹp, chuẩn, giống hình. Có đầy đủ phiếu bảo hành kèm theo

  Đồng hồ.jpg

  Nam  | | 02:53:40, Thứ Năm, 28/3/2024

  ★★★★
  TISSOT PRX POWERMATIC 80 35MM T137.207.11.111.00 T1372071111100Xem sản phẩm

  Toàn gái seeding vậy

  Nam  | | 02:53:25, Thứ Năm, 28/3/2024

  ★★★★
  TISSOT PRX POWERMATIC 80 35MM T137.207.11.111.00 T1372071111100Xem sản phẩm

  Toàn gái seeding vậy

  Tuấn  | | 03:17:33, Thứ Ba, 19/3/2024

  Olym Pianus OP89322AGSR-TXem sản phẩm

  Tư vấn bán hàng không rõ ràng. Chăm sóc khách hàng quá tệ. Mặt đồng hồ bị lỗi thì bảo là do khảm trai. Trong khi ban đầu bán hàng thì không nói. Mọi người nhìn xem vết loang lỗ như vậy mà khảm cái họ nhà nó.

  IMG_6398.jpeg

  Tuấn  | | 03:17:17, Thứ Ba, 19/3/2024

  Olym Pianus OP89322AGSR-TXem sản phẩm

  Tư vấn bán hàng không rõ ràng. Chăm sóc khách hàng quá tệ. Mặt đồng hồ bị lỗi thì bảo là do khảm trai. Trong khi ban đầu bán hàng thì không nói. Mọi người nhìn xem vết loang lỗ như vậy mà khảm cái họ nhà nó.

  IMG_6398.jpeg

  Tuấn  | | 03:16:42, Thứ Ba, 19/3/2024

  Olym Pianus OP89322AGSR-TXem sản phẩm

  Tư vấn bán hàng không rõ ràng. Chăm sóc khách hàng quá tệ. Mặt đồng hồ bị lỗi thì bảo là do khảm trai. Trong khi ban đầu bán hàng thì không nói. Mọi người nhìn xem vết loang lỗ như vậy mà khảm cái họ nhà nó.

  IMG_6398.jpeg

  Nguyễn Quang truong  | | 11:41:20, Thứ Ba, 05/3/2024

  ★★★★★
  Orient Automatic RA-AG0003S10B UsedXem sản phẩm

  Đồng hồ đẹp Không biết có cái nào nhãn Orient Cho con trai 25 tuổi đeo không Hàng qua sử dụng Giá rẻ không bạn??